Forside

Målgruppe


Målgruppen jeg henvender mig til, er under en §85.

Det er borgere som enten skal motiveres til noget mere eller stabiliseres i det, de er i.


Tilbuddet er beregnet til voksne og unge inden for autismespektrum forstyrrelser, skizotypiske sindslidelser og gennemgribende udviklingsforstyrrelser.

Jeg tilbyder faste daglige/ugentlige besøg.


Der kan også være tale om et mere akut behov i en periode, hvor der er brug for støtte, eksempelvis i forbindelse med medicinnedtrapning, hjemkomst fra psykiatrisk afdeling eller andre belastede perioder. 


Mit Tilbud


Styrken i mit tilbud er at det er den samme person der kommer hver gang og borgeren kan altid ringe til mig eller skrive SMSér. Hvilket jeg har erfaring med, bliver benyttet på en positiv måde, når noget trænger sig på mellem besøgene.


Min tilgang er anerkendede, nærværende og helhedsorientret.

Det er mit fokus at hjælpe personen, til at sygdommen gradvist fylder mindre, så der bliver mere plads til at leve et meningsfuldt liv. 


Nedenfor nogle eksempler på, hvad mit arbejde kan være. Jeg tilrettelægger det efter den enkelte borgers behov:


- Planlægning og støtte til at strukturer hverdagen.

- Hjælpe og/eller vejliedning til indkøb, rengøring og økonomi.

-Ledsagelse til aktiviteter, der understøtter relationsarbejdet og giver borgeren mod på fritidsaktiviteter.

-Ledsagelse og/eller kontakt til myndigheder og netværk, herunder sagsbehandler, læge, psykiater, familie, uddannelsesinstitution eller arbejdsgiver.

- Motivationsskabende samtaler i forhold til vedligeholdelse af uddannelses -og arbejdsaftaler.