Mit tilbud

Mit tilbud

 

Når en psykisk sårbar person har brug for støtte til at klare hverdagen, har relationen til kontaktpædagogen stor betydning. Mit arbejde handler om at skabe tryghed og tillid, så de borgere jeg kommer ved, oplever at blive støttet i at tackle deres udfordringer.

Styrken i mit tilbud er, at det er den samme person, der kommer hver gang, og borgeren kan altid ringe til mig eller skrive SMSér. Hvilket, jeg har erfaring med, bliver benyttet på en positiv måde, når noget trænger sig på mellem besøgene.

Min tilgang er anerkendende, nærværende og helhedsorienteret.

 

Nedenunder nogle eksempler på hvad mit arbejde kan være. Jeg tilretterlægger det, til en hver tid, efter den enkelte borgers behov:

 

-Planlægning og støtte til at strukturer hverdagen.

-Hjælp og/eller vejledning til indkøb, rengøring og økonomi.

Ledsagelse til aktiviteter, der understøtter relationsarbejdet og giver borgeren mod på fritidsaktiviteter.

Ledsagelse og/eller kontakt til myndigheder og netværk,

herunder sagsbehandler, læge, psykiater, familie, uddannelsesinstitution eller arbejdsgiver.

Motivationsskabende samtaler i forhold til vedligeholdelse af uddannelses- og arbejdsaftaler.

 

Mit overordnede mål for den enkelte borger:

 

Rammerne omkring den enkelte bør tilpasses, så personen oplever glæde og finder en mening med hverdagen. Og så vidt muligt kan leve et liv med fritidsaktiviteter, uddannelse og beskæftigelse. Før dette kan opnås, kan der være nogle blokeringer, en psykisk sygdom, der har taget over for livet. Det er mit fokus at hjælpe personen, til at sygdommen gradvist fylder mindre, så der bliver mere plads til et meningsfuldt liv.

 

 

Ejer: Anders Fruergaard

CVR. nr.: dk-37216836

29 62 42 77

Lynghøjvej 16

3390 Hundested